Ukázka z portfolia:

Lékárny Linepharm, s.r.o. Tento odkaz vede do externi site

Akční a produktové letáky
na lékárenské zboží

Lekarny Linepharm, s.r.o.

Použité technologie: fotografické práce, archový ofsetový tisk

Další foto: 1 2 3

Ostatní tiskové služby

 

Studio Graphic Live nabízí v rámci speciálních služeb zejména dokončovací operace pro zpracování a úpravy tiskového archu, jeho povrchové nebo tvarové úpravy a snášení či vazbu publikací. Dále to jsou speciální technologie, které se nedají realizovat ofsetovou nebo digitální tiskovou technologií, jako např. řezaná reklama a její aplikace (signmaking), tvarové řezání vysokotlakým vodním paprskem, tepelná a reliefní ražba a mnohé další. Také zde najdete informace o možnostech vyzvednutí a dopravy hotové zakázky.

na začátek stránky

Dokončovací operace zahrnuji zpracování tiskového archu na zákazníkem požadovanou velikost a formát, povrchovou úpravu, výsledný tvar a v případě vícestránkových publikací také jejich snesení a svázání. Tyto operace a požadavky na ně jsou specifikovány při zadání zakázky a ze strany zákazníka již nevyžadují při dokončovacím zpracování žádné další podklady nebo informace - viz stránka "Zpracování zakázky". Jedná se zejména o:

 • ořez tiskového archu na požadovanou velikost, rozměr a formát prezentace je základní operací, která je používána všude, kde požadovaný výsledný formát prezentace je čtvercový nebo obdélníkový, tedy kde je rovná hrana řezu. Ořez odstraní z tiskového archu nepotištěné okraje, technologické značky a rozdělí tiskový arch na výsledný formát tiskové prezentace.
 • výsek je používaný pro všechny "nerovné" tvary - oblouky, kolečka, desky s chlopněmi, skládané krabičky, siluety apod. Pro tuto operaci je nutná tzv. "výseková raznice", jejíž návrh a zhotovení by mělo být součástí zadání zakázky. Pro menší náklady tištěné digitální technologií, lze tvarový výsek a zhotovení raznice, které se nemusí při nízkých nákladech ekonomicky vyplácet, nahradit vyřezáváním pomocí systému OPOS. Můžete si prohlédnout ilustrační foto výseku, výsledného produktu a výsekové raznice.
 • vrtání je určené ke zhotovení kruhových otvorů např. pro zakládání materiálů do kroužkové mechaniky šanonů, pro zavěšení visaček, cenovek apod. Samostatné vrtání je vhodné u přímých (řezaných) formátů, v případě materiálů zhotovovaných výsekem je ekonomicky i časově vhodnější požadovaný otvor zapracovat do návrhu výsekové raznice a zhotovit v jedné operaci.
 • falcování a bigování jsou operace určené na přípravu skládaných nebo jinak přehýbaných formátů. Falcování se používá pro skládání slabších gramáží (cca 80 - 135 gr/m2) bez povrchové úpravy, bigují se naopak silnější papíry a materiály s povrchovou úpravou lakem nebo laminem. V případě vysekávaných formátů je opět vhodné požadovaný big (y) zapracovat již do návrhu výsekové raznice.
 • perforace slouží k přerušení částí materiálu pro jeho snadnější a přesnější oddělení (odtržení). Využívá se zejména u vstupenek, různých kuponů, jízdenek, slevových karet apod. Perforace se většinou zhotovuje již při tisku v ofsetovém stroji, pouze ve speciálních případech, nebo při tvarech, které nejsou přímé je nutné perforovat pomocí výsekové raznice.
 • číslování opatří každý kus výtisku unikátním číslem v postupné číselné řadě. Využívá se zejména pro vstupenky, ceninové a slevové kupony, dárkové poukázky, případně jiné aplikace, které vyžadují ochranu a identifikaci unikátního kusu. Číslování je šestimístné, v maximálním rozsahu 000001 - 999999. Vyšší náklady lze řešit např. předtištěným prefixem nebo číslem serie.
na začátek stránky

Povrchová úprava představuje operaci, sloužící hlavně ke zvýšení odolnosti a ochraně proti opotřebení či poškození často používaných a namáhaných materiálů, v dalších případech také k dosažení exkluzivního vzhledu a povrchu. Povrchovou úpravu lze využít zejména u reprezentačních tisků, jako jsou např. výroční zprávy, firemní desky, vizitky apod., případně u tisků se kterými přichází lidé často do styku a je požadována zvýšená trvanlivost - např. jídelní lístky. Mezi povrchové úpravy patří zejména celoplošné nebo parciální lakování, laminace, reliéfní a tepelná ražba. Tyto operace a požadavky na ně jsou specifikovány již při zadání zakázky a ze strany zákazníka již nevyžadujížádné další podklady nebo informace - viz stránka "Zpracování zakázky"

 • plošné disperzní lakování se zhotovuje pomocí ofsetového tiskového stroje, jako další tisková barva. Lze lakovat celou plochu tiskového archu, nebo jen vybrané části, jednostraně nebo oboustraně, lesklým nebo matným lakem. Plošné lakování představuje ekonomicky nejvýhodnější variantu povrchové úpravy, určené zejména k ochraně proti otěru a opotřebení. Používá se zejména na obálky časopisů, nebo na firemní výsekové desky.
 • parciální lakování s vytvrzením UV zářením se používá zejména ke zvýraznění a dosažení vysoce lesklého povrchu u nejdůležitějších částí, jako jsou např. loga společnosti, hlavní nadpisy a pod. Díky UV vytvrzení je dosažitelný vysoký lesk a síla lakové vrstvy, propůjčující publikaci vysoce exkluzivní vzhled. Technologicky je možné i celoplošné UV lakování, ale z cenových důvodů se zpravidla nevyužívá. Při UV lakování je také nutné počítat s delším časovým termínem na zaschnutí (vytvrzení) každého výtisku, který nelze z technologických důvodů zkrátit.
 • laminování povrchu slouží zejména ke zvýšení odolnosti proti opotřebení, při použití matných nebo probarvených laminovacích folií se zvyšuje i dojem celkové exkluzivity publikace. Určitým hlediskem pro použití laminace může být i celkové zpevnění materiálu a menší náchylnost na ohyb či zlom - zejména u větších ploch jako jsou např. obaly knih nebo časopisů, příp. firemní desky. Z technologického hlediska se používa buď laminace tzv. "do kapsy", nebo laminace "z role". Laminaci "do kapsy" představuje např. občanský nebo řidičský průkaz. Používá se max. do velikosti A3 -tj, 420x300mm a zejména tam, kde je vyžadována nejvyšší odolnost proti opotřebení, nebo vodě (lamino přesahuje přes formát - je zalaminována i hrana papíru). Laminace "z role" je používána pro větší plochy a větší náklady. Typická aplikace laminování "z role" jsou obálky časopisů, nebo firemní desky. Laminace může být jednostranná nebo oboustranná, dle použité folie lesklá nebo matná, různé tloušťky. Je třeba si uvědomit, že lamino má tzv. "tvarovou paměť" která může způsobovat problémy zejména u skládaných nebo překládaných formátů. Doporučuje se proto volit nasazení a tloušťku laminace s rozmyslem.
 • reliéfní plastická ražba je určena k vytlačení určité plochy či obrysu (např. loga společnosti nebo dominantní části grafiky) tak, aby vystupovala plasticky "nad" povrch papíru. Používá se na některých obalech knih, firemních hlavičkových papírech, vizitkách, vánočních přáních apod., zpravidla v kombinaci se speciálním luxusním papírem. Pro tuto operaci je nutný tzv. "razicí štoček" (zpravidla gumový, zinkový nebo hořčíkový dle použité technologie a materiálu), jehož návrh a zhotovení by mělo být součástí zadání zakázky. Pro aplikovatelnou grafiku platí podobná omezení jako pro aplikaci sítotisku - nelze použít fotografie, podklad musí být vektorová data, ohraničené plochy 100% odstínu jedné barvy. Zde můžete vidět aplikaci reliéfní ražby na metalickém materiálu.
 • tepelná ražba (zlatotisk) je způsob tepelného přenosu metalické folie (zpravidla zlaté nebo stříbrné) na základní materiál. Pro tuto operaci je nutný hořčíkový štoček, jehož návrh a zhotovení by mělo být součástí zadání zakázky. Aplikace grafiky má stejné požadavky jako při reliéfní ražbě. Jedná se o vysoce exkluzívní techniku, náročnou jak cenově, tak i časově, která se používá zpravidla jen na velice speciální tisky. Zde můžete vidět aplikaci zlaté tepelné ražby na flokovaný materiál.
na začátek stránky

Snášení a vazba vícestránkových publikací je základní dokončovací operace při tisku knih nebo časopisů. Jsou při ní seřazeny (sneseny) ve správném pořadí dvojstránky z jednotlivých tiskových archů, zfalcovány a oříznuty na správný formát, a svázány společně s obálkou do výsledné publikace. Nejčastěji se používá:

 • měkká vazba V1 (tzv. šití sponou) je používaná pro publikace o rozsahu do max. rozsahu cca 40- 50 stran (v závislosti na použitém papíru - typicky časopisy). Pro rozsáhlejší publikace, které již nelze tímto způsobem prošít se používá lepená vazba V2 - viz dále. Šití je možné klasickou rovnou sponou, nebo sponou s očkem, určenou k zavěšení do kroužkové mechaniky šanonů. Snášení a vazbu zajišťuje poloautomatická snášecí a šicí linka DUPLO5000, která díky vysoké produktivitě umožnuje krátké termíny a rychlé dodání kompletní publikace.
 • měkká vazba V2 (tzv. lepená vazba) je vhodná pro rozsáhlejší publikace kde je tloušťka hřbetu větší než cca 3mm - typicky knihy s měkkými deskami, paperbacky, výroční zprávy apod. Vazba je zajišťována ve spolupráci se snášecí linkou lepicím strojem HORIZON BQ 270. Protože celý proces probíhá strojně, je stejně jako u vazby V1, možná rychlá reakce a krátký dodací termín.
 • tvrdá vazba V8 (tzv. knižní vazba) je známá zejména ze starších "klasických" knih. Desky jsou z tvrdé lepenky, na kterou je nakašírována potištěná obálka, příp. kožené desky s reliefní nebo tepelnou ražbou. Hřbet knižního bloku je zpravidla prošitý nití a zpevněný textilní páskou. Tato vazba vyžaduje více technologických kroků - operací, některé prováděné ručně. Proto je nutné u tohoto druhu vazby počítat s výrazně delším termínem zpracování.
 • speciální a malonákladové vazby - např. bloková měkká vazba V3, "falešná" V2 vazba šitá sponou, kroužková , tepelná vazba a jiné, jsou vhodné zpravidla pro speciální použití nebo kusové náklady a běžně se nepoužívají. Jejich použití a vhodnost pro konkrétní zakázku by měla být konzultována se zákazníkem při zadání zakázky.
na začátek stránky

Speciální technologie představují zpravidla ne-tiskové způsoby aplikace grafiky, přizpůsobované konkrétnímu, mnohdy jednoúčelovému požadavku. Jejich realizace je zpravidla cenově nákladnější a časově delší než tiskové technologie, proto jsou určeny hlavně na trvalejší, neměnné aplikace. Je to zejména:

 • řezaná reklama (signmaking) - realizace grafiky formou barevných samolepících folií, vyřezaných do odpovídajícího tvaru. Typická aplikace jsou automobily, výkladní skříně, firemní štíty, výstavní stánky apod. Aplikovaná grafika musí být vektorová data, ohraničené plochy 100% odstínu, omezený počet a sortiment barev, nelze aplikovat rastrová data (pro aplikaci rastru - fotografie, tímto způsobem lze využít digitální inkoustový tisk na specializovaný materiál).
 • tvarové řezání vodním paprskem určené k aplikaci vývěsních štítů, prodejen butiků, firem apod. Technologie vysokotlakého vodního paprsku dokáže vyřezat objekt (nápis, logo apod. ) z kamene, kovu nebo plastu o tloušťce řádově 10 cm s vysokou přesností -viz ilustrační foto. Aplikovatelná grafika má stejné omezení jako pro signmaking nebo sítotisk, navíc v závislosti na materiálu a jeho tloušťce je daná určitá minimální velikost.
 • podlahová grafika je většinou aplikace digitálního inkoustového tisku, nebo sítotisku na speciální samolepící materiál s vysokou přilnavostí a odolností proti otěru. Používá se hlavně na veřejných prostranstvích pro orientační nebo reklamní účely. Podmínkou aplikace je zejména hladký, bezprašný a pevný povrch (např. dlažba).
 • ostatní aplikace (orientační systémy, výstavní stánky, neonové reklamy, holografické bezpečnostní prvky apod.) představují využití různých výše uvedených technologií pro konkrétní účel a zpravidla i aplikaci na konkrétním místě, nebo využití technologie specializované pro daný účel (hologramy...).. Jejich realizace by vždy měla být podrobně dohodnuta předem, s přihlédnutím na specifika konkrétního případu montáže či aplikace - termín, zajištění přístupu do prostorů, práce ve výšce, místo aplikace apod. Typy a technické parametry použitelné grafiky se řídí požadavky dané technologie.
na začátek stránky

Dodání zakázek do 500kg hmotnosti je zajišťováno z výroby do pražské kanceláře zdarma. Doprava je zajišťována každý pracovní den. Příjezd z tiskárny do pražských kanceláří je v dopoledních hodinách, odjezd do tiskárny okolo 17 hod. odpoledne. Konkrétní informace o příjezdu / odjezdu, nebo o možnosti vyzvednutí zakázky Vám rádi sdělí pracovníci studia. Adresu kanceláří společnosti, provozní dobu a kontakty na pracovníky najdete na stránce "Kontakty - Graphic Live". Z důvodů velice omezených skladovacích možností a prostor je potřebné vyzvednout své zakázky co nejrychleji.

Zakázky nad 500kg mohou být po dohodě dopraveny přímo zákazníkovi, jako služba za smluvní cenu, nebo je možné vyzvednout si zakázku osobně přímo na adrese tiskárny. Pro bližší informace o možnostech vlastního vyzvednutí zakázky můžete kontaktovat přímo pracovníky tiskárny.

Společnost může také zajistit individuální distribuci či rozeslání zákázky po Praze nebo České republice jako službu za smluvní cenu.