Ukázka z portfolia:

European Police Association-CZ Tento odkaz vede do externi site

Prezentační materiály pro seminář "Mladé policejní síly v Evropě bez vnitřních hranic"

European Police Association-CZ

Použité technologie: ofsetový a digitální personalizovaný tisk, informační bannery

Další foto: 1 2 3 4 5 6 7 8

Technická podpora

 

Na těchto stránkách můžete nalézt popis a řešení některých nejčastějších problémů a problémových situací, které mohou při přípravě grafiky nebo tiskových podkladů nastat. Zde uvedené postupy a řešení byly vytvořeny pro technologické a softwarové vybavení studia Graphic Live a tiskárny Vandruck Sedlčany. Jejich případné použití pro jiný software, nebo pro tiskárnu s odlišným vybavením nemusí přinést zde popsaný výsledek. Provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv následky vzniklé použitím zde uvedených informací.

Všechny obchodní názvy, značky, registrované obchodní značky nebo loga zde uvedená jsou majetkem jejich odpovídajících vlastníků.

na začátek stránky

Odhad minimálního množství tisku pro archový ofsetový stroj a formáty papíru

Dnešní nejrozšířenější tiskovou techniku pro tisk středních nákladů představuje archový ofsetový stroj. Tyto stroje tisknou na jednotlivé strany -archy papíru, předřezaného na potřebný formát stroje. Graphic Live tiskne na tzv. "čtvrtarchových" strojích, jejichž velikost tiskové plochy přibližně odpovídá normalizovanému formátu DIN A2. Na tomto obrázku si můžete prohlédnout normalizovanou řadu formátů papíru, vycházejících z velikosti archu DIN A0. Každý následující formát vznikne rozdělením delší strany na polovinu. Formát tiskových strojů studia (A2) je označený žlutě. Tato plocha představuje jeden tiskový arch (v dalším textu označováno jako "TA"). Pro srovnání je modře označena velikost A4 - nejběžnější kancelářský papír do tiskáren nebo kopírek.

Z technologických a cenových důvodů je minimální náklad tisknutelný archovým ofsetovým strojem 500TA. Pro příklad nejjednodušího tisku letáků velikosti A4 (210x297 mm) můžete na obrázku vidět, že formát A4 se na plochu tiskového formátu umístí čtyřikrát - mluvíme o tzv. "čtyřech produkcích na TA". Na obrázku jsou tyto čtyři produkce označeny červeným obrysem. Při tisku minimálního nákladu 500TA je minimální tisknutelné množství letáků formátu A4 2000ks (500 TA x 4 produkce).

Příklady minimálních nákladů nejběžnějších formátů:

 • Plakát, banner A2 - 500 ks
 • Plakát, banner A3, skládaný leták na A4 - 1000 ks
 • Leták A4, skládaný leták na A5 - 2000 ks
 • Leták A5 - 4000 ks
 • Pozvánka 1/3 A4 (210x100 mm), formát obálky DL - 6000 ks
 • Leták A6, běžná pohlednice - 8000 ks
 • Vizitka 50 x 90 mm (48 produkcí na TA) - 24 000 ks (nebo 48 druhů po 500 ks)

Tyto příklady jsou pouze orientační, a vztahují se na standardní jednostranný CMYK tisk. Při oboustranném nebo jednobarevném tisku, případně při některých speciálních operacích (výsek, laminace) je nutné dodržení potřebných technologických mezer nebo prostorů, které nelze potisknout a které plochu TA zmenšují. V takových případech je lépe kontaktovat pracovníky studia, kteří dokážou posoudit všechna potřebná hlediska pro daný způsob tisku.

na začátek stránky

Formáty dat, softwarové aplikace a jejich použitelnost pro tiskové technologie

Počítačová příprava a sazba dat pro tisk představuje kombinaci a umístění textů, vektorové grafiky (illustrace, loga) a grafiky rastrové, někdy také označované jako "bitmapové" (fotografie) do stránky o dané pevné velikosti. Pro přípravu a práci s jednotlivými typy dat jsou určeny jednotlivé softwarové programy, tzv. editory. Pro konečné sestavení takto připravených dat do výsledné tiskové prezentace pak slouží specializovaný sazební program, někdy také nazývaný "layout editor".

Následující popis programů nebo jejich funkcí je vázán zejména na platformu PC - WIN, na které studio pracuje. Některé vlastnosti a charakteristiky, zejména grafických programů Adobe Odkaz do externi site Odkaz vede na stranky v anglickem jazyce mohou být společné i pro počítače APPLE, některé se naopak mohou lišit.

 

Textová data a jejich příprava představuje základní typ podkladů pro tisk, pro jehož přípravu není třeba žádný specializovaný program. Jednoduchý textový editor je zpravidla součástí každého operačního systému (na Microsoft® Windows je to např. NOTEPAD, nebo WORDPAD), pro texty většího rozsahu (knihy apod.) je z hlediska autora textu vhodnější použití komfortnějšího programu např. Microsoft® Word, texty krátkého rozsahu je naopak možné předat i přímo v těle emailové zprávy. Ze strany grafického studia je závazný a potřebný obsah, nikoliv forma či vzhled textu, nejvhodnější by tedy byl prostý neformátovaný textový soubor bez určení fontu -*.TXT (výstup programu NOTEPAD). Veškerá úprava textu v textovém editoru (velikost, typ, barva písma, okraje stránek, dělení slov, odsazení odstavců apod.) může být při importu do layout editoru změněna nebo ztracena, pokud importní filtr tyto vlastnosti nepodporuje. Požadavky klienta na vzhled a desing textu, stejně jako celé tiskové prezentace by měly být stanoveny při zadání zakázky a konkrétní způsob jejich realizace a zpracování záleží na grafickém studiu.

Naprostá většina textových dat je však v současnosti připravována v editoru Microsoft® Word, který podporuje velké množství vyspělých textových i grafických funkcí, práci s obrázky a mnoho dalších možností, které nelze v programech pro přípravu tisku využít.

 

Na co si tedy dát pozor a čemu se vyhnout při přípravě textu v programu MS Word?

 • vkládání grafických souborů (fotografií) do textu. Fotografie předat jako samostatné grafické soubory *.JPG, *.TIF... a v textu na ně upozornit odkazem "Zde vložit obrázek 1...".
 • automatickému "puntíkování" odstavců - znak pro puntík koliduje po importu do některých layout editorů se znakem "Č"
 • použití barvy - programy sady Microsoft® Office nepodporují správu barev, a její konverzi do prostoru CMYK, potřebného pro tisk. Jakoukoli barvu nastavenou ve Wordu proto nelze dále přesně dodržet
 • automaticky generovanému textu (datum, obsah, poznámky pod čarou, emailové a webové odkazy apod) - nemusí být korektně převedeny, všem těmto údajům je nutné věnovat při obsahové korektuře zvýšenou pozornost
 • tabulky - jejich možný import a zpracování je zcela závislé na používaném layout editoru. Studiem v současné době používaný Adobe® inDesign CS2 podporuje přímý import tabulek ve formátu *.DOC a *.XLS. Tyto tabulky by měly být uloženy jako samostatné soubory (1 tabulka = 1 soubor), a v textu na ně upozornit odkazem ("Zde vložit tabulku 1...").
 • grafy, rovnice, kreslené objekty, objekty WordArt představují nejvíce problematické typy dat, které se mohou ve formátu *.DOC/*.DOCx objevit. Jejich zpracování není zaručeno dokonce ani v originálním programu WORD na jiném počítači (např. v grafickém studiu), protože závisí na použité verzi softwaru (viz dále), případně na konfiguraci jeho instalace. Nejjednodušší způsob řešení je dodat grafickému studiu při zadání zakázky kontrolní výtisk stránky (stránek), které tyto data obsahují; požadavky na barvu, velikost apod. konzultovat s pracovníkem studia, který zabezpečí převod grafiky a její realizaci podle technologických prostředků studia.
 • verze používaného programu Microsoft® Word - importní filtry layout editorů nemusí být kompatibilní se všemi verzemi programu Word. Struktura formátu *.DOC se téměř v každé verzi programu MS Office měnila. Studiem v současné době používaný Adobe® inDesign CS4 podporuje import souborů Microsoft® Word do verze 11 (Microsoft® Word 2003). Novější verze, nebo naopak extrémně staré (Word 97..) nemusí být zpracovatelné - v takovém případě je vhodné uložit text do jiného formátu - např. RTF, který tyto problémy nemá.

ODF formát a jeho použitelnost

ODF formát je otevřený formát pro výměnu a přenos dat kancelářských programů jako jsou texty, tabulky, grafy, prezentace, databáze apod. Měl by vyřešit výše uvedené problémy se zpracováním nestandardních typů dat. Více o otevřeném formátu OpenDocument se můžete dočíst na stránkách serveru Wikipedia Odkaz do externi site.

Podpora formátu ODF je na platformě PC WIN zatím velice nízká, Microsoft uvažuje o podpoře ODF podle zájmu uživatelů, stav podpory Adobe není provozovateli těchto stránek známý. Zpracování, respektive převod formátu ODF do použitelného tvaru je v současnosti možný dvěma způsoby:

na začátek stránky

Vektorová grafika neboli ilustrace, je grafika definovaná matematickou funkcí, na rozdíl od rastrové grafiky, která je definovaná bodem (pixelem). Tuto grafiku představují výstupní formáty vektorových grafických editorů, jako je Adobe® Illustrator, nebo Corel Draw. V praxi jsou to zejména loga, piktogramy, speciální textové efekty, slogany apod., dále je vektorová grafika vyžadována pro řezanou reklamu (signmaking), sítotisk, a různé speciální technologie, které pracují s "ostrými" hranami - výroba výsekových raznic, štočků, neonů, vyšívání apod.

Vektorový editor není součástí operačního systému počítače, pro přípravu a zpracování těchto dat je potřebný specializovaný program, na platformě PC WIN to může být zmíněný Adobe® Illustrator, nebo Corel Draw. Oba tyto programy umožňují do jisté míry funkce layout editoru, tedy kombinaci textu, vektorů a bitmap na jedné stránce, a mohou v některých jednodušších případech nahradit specializovaný sázecí program jako Adobe® inDesign nebo Quark® XPress.

Výstupní formáty programu Adobe® Illustrator (*.AI, *.EPS, *.PDF) jsou normalizovaným standardem, který přímo akceptuje naprostá většina ostatních grafických či layout editorů. Výstupní formát programu Corel Draw (*.CDR) není zpravidla přímo akceptovatelný a je nutné exportovat výstup programu do formátu *.EPS. Všechny zde zmiňované formáty jsou tzv. "kontejnerové" a mohou tedy obsahovat jakýkoliv druh dat (text, vektory, rastry) zabalené - zapouzdřené do odpovídající obálky - kontejneru. Je zcela korektní naimportovat do vektorového editoru Corel Draw fotografii (rastrovou grafiku), a vyexportovat ji jako soubor *.EPS, přesto to NEJSOU z hlediska tisku vektorová data. Přípona souboru nutně neznamená, že soubor obsahuje ten typ dat, který podle přípony očekáváme.

Vektorová data se používají zejména tam, kde grafika obsahuje malý, omezený počet barev, a je nejlépe ve 100% odstínu barvy (barev). Vektorová data dosahují při tisku čistších a ostřejších hran než rastrová, protože výsledný rendering vektorové matematické funkce probíhá na rozlišení osvitové jednotky (zpravidla 2400 dpi), zatímco rastrová grafika se renderuje na rozlišení tiskového rastru (zpravidla 150 - 175 lpi), nevýhodou je obtížný tisk přechodů, většího počtu barev, průhlednosti apod.

Rozdíl mezi vektorovými a rastrovými daty při tisku.

Vhodné a nevhodné použití vektorových dat.

Jak je to s DPI versus LPI.

 

Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat?

verze programu - jak Adobe® Illustrator, tak Corel Draw mění strukturu souborů v každé nové verzi programu, ujistěte se předem, jakou verzi výstupního souboru je grafické studio schopné zpracovat. Studio v současné době používá Adobe® Illustrator CS4, a Corel Draw X4 (verze 14).

písma - písma (fonty) použité v grafickém návrhu NEJSOU fyzicky vkládány do výstupních souborů. I když oba programy technologii vkládání fontů podporují, prakticky se nevyužívá z důvodu licenčního omezení daných písem. Proto je nutné, všude kde záleží na použitém typu písma, které nesmí být nahrazeno (např. v logotypu), převést texty do křivek. V Corel Draw příkazem "Convert to curves", Adobe® Illustrator "Create Outlines".

nepoužívat možnosti programů pro práci s rastrovými daty a speciální efekty jako např. stín, průhlednost - zejména v Corel Draw můžou nastat problémy při exportu a následném Postscriptovém tisku např. takovéto grafiky. Je vhodnější exportovat samostatnou "čistou" vektorovou grafiku, a efekty jako jsou stíny, průhlednost, barevné pozadí apod. doplnit v layout editoru.

tracing bitmapy a počet kontrolních bodů křivky - při převodu rastrové grafiky (bitmapy) do vektorového formátu pomocí funkce TRACE, která je součástí obou vektorových editorů, je třeba udržet míru složitosti výsledné křivky, respektive její počet kontrolních bodů (uzlů) pod určitou hranicí. Interpreter Poscriptu osvitové jednotky, nebo tiskárny má omezený paměťový prostor pro jeden každý objekt (křivku), a pokud objekt tyto paměťové nároky přesáhne, tisk skončí s chybou. Zde můžete vidět problematickou grafiku a výsledek tisku.

na začátek stránky

Rastrová (bitmapová) grafika je souhrnem obrazových bodů -pixelů, z nichž každý má určenou barvu. Souhrn těchto bodů tvoří výsledný obrázek -tzv. rastr, neboli bitovou mapu. Rastrová grafika je jakýkoliv snímek pořízených digitálním fotoaparátem, nebo analogová fotografie (na papíře) digitalizovaná pomocí scanneru. Takto získaný obrázek je zpravidla nutné pro tisk upravit - zvětšit, oříznout, otočit, zaostřit apod., pomocí bitmapového editoru. Jednoduché editory, které jsou součástí operačních systémů jsou pro tyto účely zpravidla nevhodlné pro jejich absenci podpory barevneho prostoru CMYK. Nejrozšířenější specializovaný program pro úpravu rastrových dat je Adobe® Photoshop, který podporuje všechny nejpoužívanější formáty bitmapových souborů, použitelné pro tisková data (*.PSD, *.TIF, *.JPG, *.EPS a mnohé další). Tyto bitmapové formáty jsou dobře standardizované a při jejich přenosu a zpracování zpravidla nedochází k problémům.

 

Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat při pořizování a přípravě rastrových dat ?

digitální foto, velikost a rozlišení - při pořizování dat digitálním fotoaparátem, zejména v případì, že fotografie pořizuje sám klient, zpravidla kompaktním přístrojem spotřební třídy, je třeba vědět, že fotoaparát pořizuje snímky v rozlišení 75 dpi, ale pro kvalitní tisk, ať už ofsetový nebo digitální je potřebné rozlišení alespoň 200 dpi. Dnes běžný kompaktní fotoaparát s rozlišením (počet pixelů obrazového čipu) 5 MegaPixelů (5Mpix) dokáže vytvořit fotografii, kterou lze bez ztráty kvality tisknout maximálně v rozměru cca 18 x 25 cm, další zvětšení už může mít za následek sníženou kvalitu výsledného tisku. V případě větších rozměrů tisku je vhodnější využít služeb profesionálního fotografa.

ztrátová komprese JPG - výstupním formátem naprosté většiny fotografických přístrojů je soubor s příponou JPG. Tento typ souborů je díky své malé velikosti vhodný pro přenášení nebo prohlížení, ale pro tisk nebo případné úpravy je nevhodný. Malá velikost souboru je dosažena tzv. "ztrátovou kompresí" - údaje o barvě některých bodů jsou zprůměrovány, nebo ignorovány - ztraceny. Při zobrazení na obrazovce monitoru, který má rozlišení 75 dpi není tato ztráta okem pozorovatelná, ale při tisku, který má rozlišení podstatně vyšší jsou všechny tyto nepřesnosti a ztráty, někdy označované jako "artefakty" jasně viditelné. Pokud použitý fotoaparát podporuje uložení fotografie v nekomprimovaném formátu RAW nebo TIFF, je nejvhodnější použít tento způsob. Pozor - takový soubor bude mnohonásobně větší, než stejná fotografie ve formátu JPG ( při 5 Mpix. přístroji má TIFF soubor velikost cca 14.5 MB, JPG soubor cca 1-2 MB), a nepůjde nejspíš předat elektronickou cestou (emailem). Pokud použitý přístroj nekomprimovaný formát nepodporuje, je nutné použít profil s nejvyšším rozlišením, nebo největší velikostí JPG výstupu a získanou fotografii nijak neupravovat - každé otevření JPG souboru a opětovné uložení např. v počítači snižuje jeho kvalitu, protože algoritmus JPEG vypočítává nový "průměr" z již jednou zprůměrovaných dat.

digitalizace tištěné předlohy - již zřídka, přesto stále ještě je používaná je digitalizace analogové předlohy - obrázku, který již byl vytisknutý, pomocí scaneru. Zákazník má např. prospekt s fotografií svého výrobku, kdysi a kdesi vytištěný, chce zopakovat - vytisknout přesně stejný obrázek, ale digitální ani jiné podklady nemá, a není ani možnost je znovu pořídit. Takto digitalizovaná předloha bude mít vždy horší kvalitu než původní tisk. To je z důvodu, že ofsetový tisk je složený z jednotlivých bodů, není souvislý, jako např digitální foto, a scanner, který čte obrazové body v určitém rozlišení a pořadí přečte i prázdná místa mezi tiskovými body. Vznikají tak problémy s kvalitou výsledného tisku, jako je ztráta ostrosti a drobných detailů, posun barevného podání, tiskové moaré apod. Pokud se nelze takto pořízeným datům nijak vyhnout, měl by být vstupní tištěný podklad co nejkvalitněji vytisknutý, nejlépe na křídovém lesklém papíru, a co nejméně poškozený (ohnuté rohy, praskliny v tisku, vyblednutí barev působením slunce apod.) a požadovaný tisk nového materiálu by měl být menší než původní předloha.

Scan tištěné předlohy a originální digitální data

barevné prostory a správa barev - zjednodušeně lze říci, že světelné zdroje jako např. slunce, obrazovka monitoru či televizoru, promítací projektor apod., nebo zařízení které toto světlo přímo zpracovávají (digitální fotoaparáty) pracují v tzv. aditivním (součtovém) barevném prostoru, který je definovaný barevnými složkami R-ed (červená), G-reen (zelená) a B-lue (modrá) - RGB. Bílá barva představuje přítomnost - součet všech tří barevných složek, viz fyzikální pokus na základní škole o rozklad bílého světla hranolem. Naproti tomu list papíru, který světlo odráží, zobrazuje barvy na substraktivním - rozdílovém principu, definovaném složkami C-yan (azurová), M-agenta (purpurová) a Y-ellow (žlutá) - CMY. Bílá barva představuje nepřítomnost - odečet všech barvových složek, papír nepotištěný žádnou barvou je normálně bílý, pokud se potiskne všemi barvovými složkami CMY dostaneme cosi teoreticky černého. V praxi je to spíše šedo-hnědo-zelený odstín, proto je černá barva přidávána jako samostatná čtvrtá tisková barva K (blac-K).

Barevné prostory RGB a CMY(K) nejsou stejné, každý má jiný rozsah zobrazitelných barev, proto je nutné fotografie pořízené v barvách RGB převést - konvertovat do tiskových barev CMYK. Z tohoto důvodu nemusí vypadat fotografie vytištěná ofsetovým nebo digitální tiskem stejně, jako tatáž fotografie zobrazená na monitoru. Pro minimalizaci barevných rozdílů a převod barevných prostorů se používají barvové profily ICC a kalibrované grafické monitory, které dokáží simulovat zobrazení na monitoru v tiskových barvách CMYK a umožňují tak náhled na fotografii v tiskových barvách před samotným tiskem. Studio používá standardní barvové profily ISO - Europe ISO Coated FOGRA27 pro tisk na lesklý křídový papír, a Euroscale Uncoated v2 pro tisk na nehlazený kartonový papír. Posouzení a kontrola barvového podání tisku by měla být součástí grafických korektur. Tuto kontrolu je nutné provádět v grafickém studiu na kalibrovaném monitoru a v daných světelných podmínkách, náročnější tisky pak pomocí certifikovaného kontrolního tisku - nátisku.

Rozdíly v podání některých barvových složek

fotografie použité na webových stránkách - jsou v naprosté většině z kvalitativních důvodů ZCELA NEVHODNÉ pro potřeby tisku. Jsou to zpravidla soubory JPG v rozlišení 75dpi, které jsou z důvodu priority velikosti a rychlého přenosu po síti vysoce komprimovány na co nejmenší velikost. I relativně velký obrázek např. 800 x 600 px je po převodu do tiskového rozlišení použitelný max. ve velikosti cca 5x3 cm, nízkou kvalitu - artefakty vysoké komprese JPG nelze žádným rozumným způsobem opravit nebo vylepšit.

JPG obrázek v kvalitě a rozlišení pro WEB a stejný TIF obrázek v tiskové kvalitě.

na začátek stránky

Možnosti dodání dat a přenosová média

Předávání dat do nebo z grafického studia je možné buď elektronicky, nebo pomocí výměných nosičů. Elektronicky lze předávat data menšího rozsahu, typicky do 5MB pomocí emailu, zhruba do 100-150 MB pomocí FTP serveru. Větší rozsahy dat, např. rozsáhlé kolekce fotografií ve vysokém rozlišení apod. je lepší, s ohledem na značnou dobu přenosu dodat do studia osobně, nebo pomocí kurýrní služby na výměném mediu. Internetové připojení studia disponuje ADSL linkou s přenosovou rychlostí 16 Mbit ve směru z Internetu do studia a 2Mbit ve směru ze studia do Internetu.

Elektronicky předávaná data

 • jako příloha emailové zprávy odeslané na adresu studia. Velikost přílohy je omezena nastavením poštovního serveru ze strany ISP a nemá nic společného s celkovou velikostí emailové schránky odesílatele nebo příjemce. Zprávy větší než cca 5 MB nemusí být doručeny. Emailové adresy studia najdete na stránce "Kontakty - Graphic Live"
 • uploadem na firemní FTP server. Velikost uploadovaného souboru, ani celková kvóta uživatele není omezena, server disponuje úložnou kapacitou v řádech desítek GB, ovšem v závislosti na rychlosti připojení a celkovém času přenosu je ekonomické používat FTP server pro ukládání dat o velikosti cca do 100 - 150MB, kdy se čas přenosu souboru(ů) může pohybovat okolo 90 - 120 minut. FTP server je z důvodů omezení bezpečnostními a požárními pravidly správce pronajatých prostor spuštěn pouze v pracovní dny, cca mezi 9.00 hod. - 21.00 hod. Aktuální stav FTP serveru můžete vidět v záhlaví této stránky, nebo ostatních stránek "Technické podpory". Adresu FTP serveru studia najdete na stránce "Kontakty - Graphic Live" , případně můžete odeslat soubor do velikosti 8MB pomocí webového formuláře.
 • stažením (downloadem) z webových stránek studia přes HTTP protokol. Tento způsob přadstavuje bežné stažení souboru - odkazu pomocí webového prohlížeče. Lze použít v případě, že nastavení bezpečnostní politiky klienta neumožňuje přenos protokolem FTP, případně tento přenos nefunguje z jakýchkoliv jiných příčin. Tento způsob je možný pouze pro stažení dat ze studia ke klientovi, nelze ho použít pro dodání dat do studia. Tento způsob přenosu je nutno předem dohodnout s pracovníkem studia.
 • uložení na službu veřejné úschovy dat, např. www.uschovna.cz Odkaz do externi site. V tomto případě se prosím řiďte pokyny a podmínkami provozovatele této služby. Je nutno počítat s delší dobou, než studio data obdrží, protože se jedná o dva přenosy - od klienta do úschovy, a z úschovy do studia. Také je nutno počítat s tím, že soubor je po určité době z úschovny odstraněn, a to i v případě, že nebyl vyzvednutý, je proto nutné se ubezpečit, že pracovníci studia obdrželi oznámení o uložení zásilky na server úschovny.

Výměnné - přenosné nosiče dat

 • CD-ROM, CD-R, CD-RW - optické přenosné médium s kapacitou 700MB. Při vypalování použijte souborový systém ISO 9660, na platformě PC WIN pak souborový systém ISO 9660+JOLIET.
 • DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW - optické přenosné médium s kapacitou 4,7GB (jednovrstvé), nebo 8,5GB (dvouvrstvé). Lze použít libovolnou variantu záznamového povrchu (R+-, RW+-, RAM), při vypalovánípoužijte souborový systém ISO 9660, na platformě PC WIN pak souborový systém ISO 9660+JOLIET..
 • přenosná paměťová média pro rozhraní USB /USB 2.0 nebo FireWire IEE1394 /1394 II - Flash disky na bázi pamětí EEPROM, nebo přenosné USB či FireWire pevné disky o různé kapacitě. Pokud zařízení není podporováno systémem Microsoft® Windows XP, nebo vyšším, je nutné dodat studiu ovladač výrobce zařízení, nebo odkaz na jeho webové stránky.
 • výměnné paměťové karty - podporovány jsou karty typu Compact Flash typu II a III, SmartMedia, Sony® MemoryStick, SecureDigital v provedení Standard nebo Micro a karty MultiMediaCard MMC.
na začátek stránky

Slovníček a vysvětlení některých pojmů

IEEE 1394 a 1394 II - vysokorychlostní rozhraní pro přenos dat, definované Institute of Electrical and Electronics Engineers, známé pod obchodním označení FireWire (Apple) nebo i-Link (Sony). IEEE 1394 poskytuje přenosovou rychlost 400Mb/s, IEEE1394 II až 800Mb/s. Nejčastěji je používané pro připojení digitálních videokamer, nebo externích pevných disků.

USB, USB 2.0 - Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice pro připojení počítačových periférií, jako jsou tiskárny, scanery apod. Verze USB 1.0, uvolněná v roce 1996 dosahuje přenosové rychlosti 12Mb/s, verze 2.0 dosahuje až 480 Mb/s.

FTP - File Transfer Protocol, přenosový protokol pro přenos souborů o libovolné velikosti mezi jednotlivými počítači, nejčastěji prostřednictvím sítě Internet. Pro provozování této služby je nutný software, tzv FTP server, který zabezpečuje přijetí a zpracování požadavků na přenos souboru(ů), pro používání služby (stažení nebo umístění souboru na FTP server) není na PC WINXP nutný speciální klient - k přístupu lze použít integrovaný webový prohlížeč Internet Explorer.

HTTP - Hyper Text Transfer Protocol, hypertextový přenosový protokol je používaný k přenosu informací v síti World Wide Web. Protože se tento způsob komunikace používá pro základní procházení webových stránek, není jeho funkce zpravidla nikdy blokována bezpečnostními pravidly, nebo firewally a lze předpokládat že bude fungovat všude, kde funguje připojení k Internetu.

DTP - Desk Top Publishing, "Vydavatelství na stole", představuje použití osobního počítače s odpovídajícím softwarovým nebo hardwarovým vybavením, k vytvoření dokumentu a jeho přípravě pro zpracování publikačními technologiemi. Vytvoření dokumentu představuje kombinaci textu, grafiky, fotografií a dalších vizuálních elementů zpracovaných do celkového layoutu stránky v odpovídajících požadavcích a kvalitě. Publikace takového dokumentu může být tisková, mutimediální, online apod.

CTP - Computer To Plate, technologie výroby ofsetových tiskových desek přímo z počítačových dat, na rozdíl od starší technologie, někdy označované "Computer To Film" - CTF, kdy počítačová data byla použita k výrobě filmových folií, které byly chemickou cestou vyvolány, podobně jako negativ analogové fotografie a fotografický proces v temné komoře, a teprve tyto filmy byly použity pro zhotovení tiskových desek. Technologii CTP umožnil zejména značný nárust výkonu osobních počítačů, kapacity jejich pamětí a přenosových rychlostí.

PDF - Portable Dokument Format - formát souboru vytvořený firmou Adobe Systems v roce 1993, pro výměnu a přenos dokumentů. Formát je založen na technologii Adobe Postscript, ale dosahuje podstatně menších objemů dat a je snadněji zobrazitelný na monitoru. Tento formát je určený k výměně, zobrazení nebo tisku, proto obsah souboru nelze běžnými způsoby editovat - upravovat. K zobrazení nejsou kromě vlastního PDF souboru nutné žádné další prostředky jako fonty, obrázky, ilustrace apod., a zobrazení souboru je stejné na jakémkoliv počítači nebo operačním systému. K prohlížení formátu PDF slouží program Adobe Acrobat Reader Odkaz do externi site Odkaz vede na stranky v anglickem jazyce, který je volně ke stažení z Internetu.

EPS - Encapsulated PostScript - zapouzdřený PostScript - formát souboru odvozený od tiskového jazyka Adobe Postscript, který měl sloužit ke snadnějšímu zobrazení a manipulaci se soubory PS, původně určenými pouze pro tisk. PostScriptová tisková data jsou zapouzdřena - vložena do obálky, či kontejneru, který obsahuje např. náhled v nízkém rozlišení, velikost souboru, rozměry tisku - tzv. Bounding Box apod. Při prostém zobrazení EPS souboru, např. v layout editorech se použijí data a náhled z obálky, a teprve při tisku, nebo úpravě obsahu se zpracují vlastní Postscriptová data ve vysokém rozlišení. Formát EPS může obsahovat jakýkoliv typ dat - texty, vektory nebo rastrové fotografie.

RTF - Rich Text Format - "bohatý textový formát", vytvořený v roce 1987 firmou Digital Equipment Corporation jako na platformě nezávislý formát pro výměnu dokumentů. Je podporován naprostou většinou textových editorů, a představuje určitý standard, který se neměnil a nemá tedy problémy se vzájemnou kompatibilitou. RTF formát může kroěì textu nést i jiný druh obsahu, např. grafy, obrázky nebo tabulky.

PANTONE - je označení barevného prostoru a systému míchání barev, vytvořeného firmou PANTONE Inc., a používaného zejména v tiskovém průmyslu. Systém rozšiřuje tradiční barevný prostor CMYK tiskových barev o barvy namíchané chemickým způsobem - tzv. přímé "SPOT" barvy. Tyto barvy nejsou omezeny barevným rozsahem - gamutem soutisku základních CMYK tiskových barev a mohou být namíchány v odstínech a barvách, které nelze tradičním tiskem CMYK barev dosáhnout. Odstín a použití těchto barev se vybírá pomocí speciálního vzorníku barev PANTONE.

JPG - Joint Photographic expert Group - metoda komprese rastrových, bitmapových dat a fotografií. JPG dosahuje vysokých stupňů komprese v barevném prostoru RGB, ovšem za cenu ztráty dat - hovoříme o ztrátové kompresi. Zjednodušeně je plocha obrázku je rozdělena do dlaždic, u kterých je v každém barvovém kanálu vypočítaný barevný průměr všech bodů v dlaždici. Ostatní data jsou ztracena. Tato ztráta kvality je v běžných podmínkách zobrazení okem nepostřehnutelná, ale je, v závislosti na stupni komprese viditelná při tiskovém výstupu. Soubory v barevném prostoru CMYK jsou při stejném stupni komprese výrazně větší než v RGB - JPG komprese není optimalizovaná pro tiskový barevný prostor.

MPix - Mega pixel, milion pixelů - zobrazovacích bodů. Hodnota udávající počet bodů, které je schopen zaznamenat snímací čip digitálního fotoaparátu nebo kamery. Tato hodnota určuje výslednou velikost, jak datovou velikost v bytech, tak maximální možnou rozměrovou velikost výsledné fotografie. U čipů se rozlišuje absolutní počet pixelů, to je celkový počet bodů v matici čipu a tzv. efektivní počet pixelů - to je počet, který je skutečně viditelný na fotografii. Zbylé - neefektivní pixely, jsou zpravidla zakryty rámečkem, nebo konstrukcí snímače.

GB, MB, kB - GigaByte, MegaByte, kiloByte -základní jednotka datové velikosti BYTE "bajt" představuje jedno číslo, které může nabývat hodnotu 0-255 . To může být v závislosti na interpretaci např. jeden znak textu, nebo jeden obrazový bod - pixel u šedoškálového obrázku. Vyšší jednotky se přepočítavají hodnotou 1024 - 1kB = 1024 B, 1MB = 1024 kB....

Gb, Mb, kb - Gigabit, Megabit, kilobit - jednotka datové přenosové rychlosti, uváděná za jednotku času, např. Mb/s - Megabit za sekundu. Používá se pro označení rychlosti přenosu dat po digitálních linkách, např. po Internetu, USB sběrnici, Ethernet síti apod. Rychlost 1 kb/s znamená, že linka přenese 1024 bitů (jedniček nebo nul) za jednu sekundu, pro přenos jednoho byte (znaku, písmena -viz výše) je potřeba přenést 8 datových bitů + určitý počet řídících bitů. Vyšší jednotky se přepočítávají hodnotou 1024 - 1kb = 1024 b ...

ISP - Internet Service Provider - poskytovatel připojení k Internetu je firma, která technicky zabezpečuje váš přístup k počítačové siti Internet a jejím službám, např. k emailu, nebo www. Největší ISP v České republice jsou např. UPC, O2, T-mobile, Volny apod...

Bližší informace o dalších technických termínech z počítačové oblasti můžete nalézt na adrese www.techterms.com Odkaz do externi siteOdkaz na stranku v anglickem jazyce.