Ukázka z portfolia:

České dráhy a.s. Tento odkaz vede do externi site

Katalog vybraných osobních
ochranných prostředků Českých drah

Ceske drahy a.s.

Použité technologie: digitální fotografie ve spolupráci s Atelierem Ostádal Tento odkaz vede do externi site, archový ofsetový tisk, vazba V1"očko"

Další foto: 1 2

Interiérový design komerčních prostor

 

Celkový image našich zákazníků netvoří jenom vzhled a design jejich tiskových a propagačních mateiálů, ale tomuto vzhledu by měl odpovídat i design a uspořádání jejich pracovních či komerčních prostor - kanceláří, zasedacích místností, restaurací, nebo prodejních či výstavních stánků. Studio Graphic Live spol. s r.o. nabízí v tomto směru služby od základního konceptu uspořádání a ergonomie, přes grafický či designový návrh až po konečnou realizaci a vybavení prostor.

 

Můžeme Vám navrhnout a poskytnout řešení pro:

  • stavební úpravy ke zlepšení funkčnosti a ergonomie stávajících prostor společnosti ...
  • organizaci prostor v případě rozšíření činnosti Vaší společnosti, nebo zvýšení počtu zaměstnanců ...
  • zvýšení požadavků Vašeho pracovního prostředí na tepelný či světelný komfort, nebo zabezpečení,...
  • změny a úpravy barevného řešení, či designu interiéru v návaznosti na CI Vaší společnosti ...
  • zřízení a design jednorázových prostor, jako jsou výstavní nebo prodejní stánky, prezentační plochy ...
  • vybavení podlahovými nebo nástěnnými orientačními systémy, dekorativními prvky, osvětlením, nabytkem ...

 

Analýza potřeb a koncept uspořádání

První fázi projektu komerčního interiéru představuje stanovení požadavků a potřeb klienta, a jejich následné posouzení z hlediska stavebních, bezpečnostních, či hygienických norem. Mezi další ovlivňující hlediska může patřit také stanovisko majitele objektu (v případě pronajatých prostor), ekologický dopad (u výrobních jednotek), nebo např. omezení památkového úřadu, či dostupnost prostor těžkou technikou. Na základě stanovení všech těchto faktorů a jejich porovnání s požadavky klienta je stanovena realizovatelnost projektu a je navržený rámcový koncept uspořádání a designu nového interiéru.

 

Návrh a design projektu, vizualizace

V dalším kroku je toto koncepční rešení rozpracováno do podrobného prostorového řešení, které již musí zohledňovat všechny požadované faktory, stanovené v předchozí fázi. Jde např. o přístupové a evakuační cesty, stanovené bezpečnostními normami, minimální pracovní prostor na jednoho zaměstnance, uspořádání a orientaci pracovních míst vůči oknům, nebo rušivému osvětlení, umístění klimatizačních jednotek a ostatních zdrojů rušivého hluku, a mnohé další okolnosti, které mohou mít vliv na výsledné uspořádání interiéru.
Do funkčního prostorového návrhu je poté zapracováno požadované barevné či materiálové řešení, vybavení nábytkem, informační a komunikační technikou a také dekorativními předměty nebo osvětlením. Výsledné řešení je vizualizováno [obr.2] [obr. 3], je z něho zpracovaná potřebná výkresová a materiálová dokumentace [obr.2] a nezbytný cenový rozpočet. Po schválení projektu klientem a zajištění nezbytných legislativních dokladů může být přistoupeno k realizaci.

 

Realizace projektu a dodávka vybavení

Vlastní realizace projektu vždy probíhá v návaznosti na podmínky a termíny konkrétní zakázky, příp. u rozsáhlých projektů podle nutnosti kooperace s ostatními činnostmi. Určujícími hledisky je vždy kvalita odvedené práce, stejně jako dodržení termínu i cenového rozpočtu. Odborné činnosti, zejména stavební či statické úpravy zajišťuje společnost Graphic Live spol. s r.o. vždy v kooperaci se specializovanými firmami, pro ostatní dodávky a instalační činnosti má k dispozici vlastní montážní tým.