Ukázka z portfolia:

Český helsinský výbor Tento odkaz vede do externi site

Příručky a publikace vydávané
Českým helsinským výborem

Cesky helsinsky vybor

 

Použité technologie: archový ofsetový tisk, vazba V2

 

Další foto: 1 2

Produkty a služby

 

Hlavní náplň činnosti studia Graphic Live představuje komplexní tisková produkce začínající od marketingového či designového návrhu, optimálního způsobu a formátu prezentace včetně zpracování vizuálního motivu až po konkrétní realizaci, montáž a dodání prezentačních materiálů zákazníkovi. Další činnost představuje samostatné zpracování grafických dat připravených zákazníkem, nebo třetí stranou/studiem, a jejich technologická úprava a optimalizace pro požadovaný tiskový proces, nebo konkrétní tiskový stroj.

 

Komplexní služby společnosti pokrývají několik základních oblastí:

  • Služby DTP studia (marketingové a grafické návrhy, sazba, archová montáž, PRE PRESS ...)
  • Tiskové služby (CTP osvit, ofsetový tisk, digitální malonákladový nebo velkoformátový tisk, sítotisk ...)
  • Ostatní tiskové služby (dokončovací technologie, knižní vazby, perforace, výsek, ražba, číslování, laminace, doprava ...)
  • Design komerčních prostor (návrhy komerčních interiérů a jejich vybavení stojany, orientačnímy systémy, nábytkem ...)
  • Montážní a realizační činnost (montáž a realizace orientačních a reklamních ploch, polep výloh, výkladních skříní ...)

 

Samostatné zpracování dodaných grafických dat představuje zejména:

  • Posouzení a optimalizaci vstupních dat pro daný technologický proces. (retuše a úpravy rastrových podkladů, vektorizace, barevné optimalizace logotypu ...)
  • Normalizace a certifikace tiskových souborů PDF. (úpravy boxů, barevných prostorů, technologických přesahů ...)
  • Předtisková příprava, archová montáž a příprava pro CTP osvit. (vyřazení tiskového archu dle potřeb tiskárny, přetisky barev, specializované značky ...)

Na stránce "Zpracování zakázky" najdete znázorněný příklad průběhu zpracování tiskové zakázky od zadání, vizuálního návrhu, autorských a grafických korektur až po finální zpracování a dodání hotové zakázky. Tato stránka se snaží poskytnout "neodborníkovi" minimální souhrn znalostí a informací, které by měl znát předtím, než zadá tiskárně/grafickému studiu svoji první tiskovou zakázku.

Na stránkách jednotlivých služeb je uveden bližší popis jednotlivých fází zpracování, výhody a nevýhody používaných tiskových technik, jejich případná technologická omezení a požadavky, formáty použitelných vstupních a výstupních dat, případnì konkrétní technické specifikace. Tyto informace jsou určeny zejména zákazníkům se základními typografickými znalostmi, kteří hledají konkrétní technické údaje.

Zákazníci grafického studia jsou členěni na několik kategorií, dle specifikace zakázek a smluvních vztahů. Tyto kategorie se liší zejména cenovou politikou a smluvními vztahy. Bližší informace o jednotlivých kategoriích najdete ve smluvních podmínkách.

Informace uváděné na těchto stránkách mají z důvodu komplexnosti a složitosti typografického a tiskového procesu pouze informativní charakter. Vaše otázky o konkrétní tiskové zakázce Vám rádi zodpoví pracovníci studia pši osobní schůzce, nebo na telefonických či emailových kontaktech.

 

Zde můžete vidět ukázky:

 

Více z grafické tvorby můžete najít na stránce "Galerie". Pokud Vás zaujala nabídka našich služeb, můžete zaslat poptávku na zpracování Vaší tiskové zakázky.