Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Vlastníkem a provozovatelem internetové prezentace na adrese www.graphiclive.eu je společnost Graphic Live spol. s r.o., se sídlem Pod Kavalírkou 32, Praha 5. Ostatní kontaktní a povinně zveřejňované údaje této společnosti  můžete nalézt na stránce Kontakty. Tato společnost je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., – autorský zákon – oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel„).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, umístěnému na stránkách www.graphiclive.eu, včetně textu, designu stránek, grafiky, vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit obsah těchto stránek a svoji politiku ochrany osobních dat, aktuální stav ochrany osobních dat bude vždy na těchto stránkách umístěn.

Veškerá případná rizika plynoucí uživateli z přístupu a používání těchto stránek, jsou zcela na uživateli a Provozovatel stránek za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.


Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Přístup na stránky www.graphiclive.eu není ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím žádných osobních ani jiných údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů a nařízení, v platném znění. Pokud jsou tyto údaje poskytnuty uživatelem, např z kontaktních důvodů, Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Na stránkách www.graphiclive.eu mohou být uvedeny odkazy na informační zdroje třetích stran, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví tento odkaz, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv
odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Když návštěvníci vstoupí na tento web, jsou zaznamenány IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující použitý webový prohlížeč. Tyto údaje slouží pro lepší provoz / zobrazení zákazníkem požadované stránky, nejsou nijak ukládány, ani používany pro jiné účely. Údaje jsou odstraněny při ukončení webového prohlížeče.

Kontaktní formuláře

Při použití poptávkového kontaktního formuláře je návštěvník vyzván k zadání svých kontaktních údajů – typicky emailové adresy a/nebo telefonního čísla. Tyto údaje jsou při odeslání formuláře zaslány odpovědným pracovníkům společnosti a na webových stránkách nejsou dále ukládany ani jinak využívány. Při dalším použití předaných osobních údajů (pro kontaktování návštěvníka a případné uzavření budoucího smluvního vztahu) se společnost řídí platnými zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Cookies

Pokud přistupujete k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Jakékoliv další údaje technického charakteru, které může shromaždovat redakční systém pro svou činnost nejsou trvale ukládádna a ruší se při ukončení prohlížeče návštěvníka.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.) z jiných webových stránek. Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.


Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Comments are closed.