DTP a grafické služby

DTP a grafické služby

představují, jako hlavní náplň činnosti společnosti, široké spektrum služeb od grafických návrhů, elektronické sazby až po předtiskovou přípravu a generování výstupních dat pro tiskové zakázky, které jsou následně realizovány zejména ofsetovým nebo digitálním tiskem, případně dalšími speciálními technikami.


Studio nabízí v této oblasti komplexní služby, od návrhu formátu a marketingu prezentačních materiálů, přes přípravu vstupních dat a jejich elektronickou sazbu, až po technologické archové montáže a výstupy pro vybraný tiskový proces. Po dohodě je možné provést i částečné zpracování zakázky podle potřeb a přání zákazníka.


Pořizování a příprava vstupních dat

V rámci přípravy dat studio pro své klienty zajišťuje pořizování vstupních fotografií, a to buď ve vlastním ateliéru (především technická a produktová fotografie), nebo prostřednictvím renomovaných fotografů (umělecké foto nebo velké objekty).

Nedílnou součástí přípravy vstupních dat jsou i překladatelské služby (včetně certifikovaného ověření) a příprava jazykových mutací firemních materiálů.

Grafické studio dále nabízí i přípravu speciálních tiskových podkladů, jako jsou EAN a QR kódy, generování personalizovaných materiálů a hromadné publikování z tabulkových a databázových záznamů.
Pro komplexní přípravu tiskovin, především pak periodik a knih, studio zajišťuje i registraci tiskovin a ISBN knižních kódů v evidenci Národní knihovny.


Zpracování grafického návrhu a elektronická sazba tiskové prezentace

Elektronická sazba představuje stěžejní činnost grafického studia. Graphic Live spol. s r.o. provádí grafický návrh a zpracování libovolných prezentačních materiálů, katalogů, novin, časopisů a knih, merkantilního tisku-jako jsou obálky, vizitky nebo hlavičkové papíry, dále billboardů, reklamních bannerů a plakátů, vše v návaznosti na specifika použité tiskové techniky. Hlavní objem zakázek společnosti představuje archový ofsetový tisk formátu B2, ale je možná optimalizace grafického návrhu pro sítotisk, digitální tisk, hlubokotiskovou ražbu, řezanou reklamu, potisk textilu, tašek a reklamních předmětů, případně další technologie podle požadavků zákazníka.

Doplňkové činnosti studia pak představuje zejména digitalizace grafických podkladů, pokud tyto nejsou dodány zákazníkem, zajištění a autorizace překladů textu, návrh, vektorizace nebo redesign logotypu, případně sjednocení vizuálního stylu společnosti a zpracování manuálu Corporate Identity.

Výsledný grafický návrh je předložen zákazníkovi k obsahovým korekturám, po obdržení souhlasu s tiskem začne studio technologickou přípravu dat zakázky pro zvolený tiskový proces.


Předtisková příprava a výstup dat pro koncovou technologii

Technologická příprava dat představuje závěrečnou fázi zakázky bezprostředně před vlastním tiskem. V současné době je naprostá většina tiskových zakázek realizována digitálním tiskem, nebo technologií CTP, je tedy potřebné připravit a zpracovat kompletní tiskový arch včetně všech potřebných značek vyžadovaných tiskovou technologií elektronicky.

V tomto procesu jde zejména o:

  • vyřazení stránek (u vícestránkových publikací jako jsou knihy nebo časopisy) na formát tiskového archu
  • nastavení barevného profilu pro odpovídající tiskovou technologii
  • nastavení technologických přesahů a značek pro knihařské a dokončovací zpracování, jako je snášení, ořez, falcování, bigování, perforace, výsek a jiné.
  • nastavení značek pro soutisk a zabarvení tiskového stroje – pasovací značky, škály barevné denzity apod.

Z takto připraveného tiskového archu jsou vygenerované tiskové výstupy ve formátu PDF, které jsou zkontrolovány a certifikovány tiskovou normou X1a. Tyto soubory představují vstupní data pro CTP rekordér, který vytváří tiskové desky pro ofsetový stroj, pro filmový rekordér v případě filmů pro sítotisk, nebo jako vstup digitálního tiskového stroje. Bližší informace o nejčastěji využívaných tiskových technologiích najdete na stránce „Tiskové služby„.

Tisková data realizovaných zakázek jsou zálohována na diskových polích firemního serveru již od roku 1997. Na vyžádání studio může klientovi pořídit kopii zpracovaných dat, nebo digitální podobu finálních tiskových archů.


MINIGALERIEPOPTÁVKA SLUŽEB | PROFIL SPOLEČNOSTI ve formátu PDF

Komentáře jsou uzavřeny.