Výstavní stánky a komerční interiéry

Výstavní stánky a komerční ineriéry

Studio Graphic Live zajišťuje grafické a designové úpravy komerčních firemních prostor, jako jsou kanceláře, prodejní a předváděcí centra, showroomy nebo call centra. Mezi tyto služby patří i návrh a zpracování exteriérových i interiérových informačních a orientačních systémů.

Studio zajišťuje pro své klienty také výstavní a prezentační expozice a stánky navrhované „na míru“ bez použití stavebnicových výstavních systémů. V roce 2015 společnost za tuto činnost obdržela ocenění TOP EXPO 2015 udělované porotou architektů za nejlepší návrh a realizaci expozice do 60 m2


Výstavní stánky a expozice, úpravy komerční prostor

Studio zajišťuje návrh a realizaci výstavních expozic stejně jako úprav interiérů komerčních, prodejních a prezentačních prostor. Tyto služby zajišťuje včetně projekce a zpracování grafického, designového či dispozičního řešení, návrhu osvětlení, vybavení nábytkem a ostatním vnitřním zařízením. Vlastní realizace projektu vždy probíhá v návaznosti na podmínky a termíny konkrétní zakázky, příp. u rozsáhlých projektů podle nutnosti kooperace s ostatními činnostmi. Určujícími hledisky je vždy kvalita odvedené práce, stejně jako dodržení termínu i cenového rozpočtu. Odborné činnosti, zejména stavební či statické úpravy zajišťuje společnost Graphic Live spol. s r.o. vždy v kooperaci se specializovanými firmami, pro ostatní dodávky a instalační činnosti má k dispozici vlastní montážní tým.

Základní postup při realizaci:
  • konzultace vstupních požadavků klienta a zaměření stavby
  • zpracování vizualizace prostoru a vytvoření 3D modelu, návrh vybavení, cenová kalkulace
  • zpracování podkladů pro realizaci, pro stavební povolení, TZB a IZS, elektro a dílenské dokumentace
  • vlastní realizace, stavební a technický dozor při realizaci
  • vybavení interiéru dle požadavků
  • kolaudace, předání prostor klientovi, předání revizní zprávy, příp. dalších dokladů.

Informační systémy

Informační a orientační systém představuje nezbytnost, zejména v rozsáhlých kancelářských objektech, nákupních centrech, podzemních parkovištích, výrobních halách apod. Při návrhu systému jsou zohledňovány jak potřeby klienta, tak i platné bezpečnostní normy – zejména použití světelných prvků nebo fluorescenčních folií, množství a minimální velikost orientačních prvků, označení pohyblivých částí atd. Grafické zpracování představuje zpravidla aplikaci řezaných samolepicích folií a nosných konstrukcí z oceli, hliníku nebo plastů v interiérovém, nebo exteriérovém provedení.


MINIGALERIEPOPTÁVKA SLUŽEB | PROFIL SPOLEČNOSTI ve formátu PDF

Komentáře jsou uzavřeny.