Ukázka z portfolia:

České dráhy a.s. Tento odkaz vede do externi site

Katalog stejnokrojových součástí
Českých drah

Ceske drahy a.s.

 

Použité technologie: digitální fotografie ve spolupráci s Atelierem Ostádal Tento odkaz vede do externi site, archový ofsetový tisk, vazba V1 "očko"

Další foto: 1 2

Instalace a montáž velkoplošné reklamy

 

Nezbytnou součástí dodávky velkoplošných tiskových materiálů, ať už interiérových, nebo exteriérových, jako jsou např. venkovní reklamní plochy, orientační systémy, výkladní skříně a další, je kromě vlastního tisku i celkový návrh realizace s ohledem na tiskovou technologii, montážní možnosti a případná legislativní omezení.

Zakázky tohoto typu se proto provádí na základě následujícího postupu:

  • grafický návrh a vizualizace
  • návrh instalace a ukotvení, včetně zpracování příslušné dokumentace
  • výroba nosných a kotevních konstrukcí
  • dodávka a instalace

 

Grafický návrh a vizualizace

Na základě představ a požadavků zákazníka pracovníci studia navrhnou a doporučí možná řešení s ohledem na technologické a dispoziční možnosti. ...samolepící reklama na stěně, nebo výloze, tištěná reklama na nosné desce, řezaná reklama, světelný panel, apod. ... Doporučí klientovi vhodné materiály a nosné desky odpovídající klimatickým podmínkám, nebo zvýšené tepelné roztažnosti (např. interiérové desky KAPPA, nebo FOREX [obr.2], exteriérový hliníkový sendvič DIBOND [obr.2] apod.) a způsoby povrchové ochrany proti vyblednutí barev s ohledem na zamýšlenou trvanlivost reklamní plochy. Po souhlasu klienta zpracují a předloží k odsouhlasení vizualizaci ve 3D modelu, případně ve fotografii reálného umístění.

 

Návrh instalace a ukotvení

Po souhlasu s grafickým návrhem je zpracován vlastní projekt instalace a zajištěna nezbytná technická dokumentace pro výrobu a montáž. Součástí technické dokumentace mohou být také povolení příslušných orgánů, např. vlastníka objektu, městského úřadu, provozovatele apod., jsou-li pro konkrétní umístění a způsob instalace požadovány.

 

Příprava nosných konstrukcí

V případě montáže na nerovné, nespojité, či jinak nekonzistentní plochy, jako jsou např. ploty, poškozené fasády, plechové stěny apod., je nutné umístění reklamní plochy na pomocnou nosnou konstrukci, která montážní plochu zpevní, nebo vyrovná. Konstrukce tvoří hliníkový stavebnicový systém 20x20 mm, který je sestavován vždy na míru konkrétní zakázky. Tato konstrukce umožnuje jak případné odsazení nosné desky od montážní plochy, např. při nutnosti montáže přes větrací otvory, okna a pod., tak i sestavení různých stojanů, A rámů, držáků apod.

 

Dodávka a instalace

Pro vlastní montáž je nutné zajistit, v termínu dohodnutém s klientem, bezproblémový přístup do montážních prostor, jejich případné vyklizení a dostatečnou manipulační plochu. Je nutné mít také souhlas s termínem montáže od vlastníka, příp. ostrahy objektu (např. v obchodních centrech). Použití a zajištění speciální techniky, vysokozdvižných plošin, lešení a pod. je zpravidla známo a stanoveno již předem.